Giảng viên

PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHÂM - CHUYÊN GIA

PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHÂM - CHUYÊN GIA

Tổ chức:

+ Phó viện Trưởng Viện Ngân hàng Tài chính - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

+ Chuyên gia trên thị trường chứng khoán

+ Với hơn 25 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung

+ Cố vấn cao cấp của Học viện đầu tư Phố Wall

12/11/19
PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HUỆ - CHUYÊN GIA

PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HUỆ - CHUYÊN GIA

Tổ chức:

+ Trưởng bộ thị trường chứng khoán - Đại học kinh tế quốc dân

+ Chuyên gia trên thị trường chứng khoán

+ Với hơn 25 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung

+ Cố vấn cao cấp của Học viện đầu tư Phố Wall

04/11/19
HOÀNG MINH CHUNG - CHUYÊN GIA SÓNG ELLIOTT

HOÀNG MINH CHUNG - CHUYÊN GIA SÓNG ELLIOTT

Tổ chức

- Ông Hoàng Minh Chung tốt nhiệp Đại học kinh tế Budapest, Hungary năm 1991;

- Ông đã từng tham gia nhiều khóa đào tạo phân tích kỹ thuật chuyên sâu tại Châu Âu;

- Ông là nhà đầu tư với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế;

- Tham gia Đào tạo nhiều khóa về PTKT cơ bản và chuyên sâu cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các khóa về Sóng Elliott.a

04/14/19
TS. PHẠM MẠNH HÙNG - CHUYÊN GIA PTKT

TS. PHẠM MẠNH HÙNG - CHUYÊN GIA PTKT

- Tổ chức:

+ TS. Phạm Manh Hùng Tốt nghiệp Tiến sỹ, Thạc sỹ tại đại học Leeds, Vương Quốc Anh;

+ Giảng viên, chuyên gia nghiên cứu Học Việc Ngân hàng;

+ Tham gia đào tạo và tư vấn về PTKT trong đầu tư trong nhiều năm trên thị trường

04/13/19
Ông Phạm Tiến Đạt - Đầu Tư Thực Chiến

Ông Phạm Tiến Đạt - Đầu Tư Thực Chiến

Tổ chức

+ Người sáng lập, điều hành Quỹ đầu tư QCF
+ Chuyên gia PTKT đầu tư chứng khoán cơ sở, Phái sinh
+ Kinh nghiệm đầu tư gần 10 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh nghiệm

Ông Đạt đã tham gia đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm cho hơn 600 nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phương pháp đầu tư: Đầu tư theo đà tăng trưởng, các cổ phiếu dẫn đầu

04/14/19

Giảng viên

Designby

© 2018 Học viện đầu tư phố wall