HOÀNG MINH CHUNG - CHUYÊN GIA SÓNG ELLIOTT

Tổ chức

- Ông Hoàng Minh Chung tốt nhiệp Đại học kinh tế Budapest, Hungary năm 1991;

- Ông đã từng tham gia nhiều khóa đào tạo phân tích kỹ thuật chuyên sâu tại Châu Âu;

- Ông là nhà đầu tư với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế;

- Tham gia Đào tạo nhiều khóa về PTKT cơ bản và chuyên sâu cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các khóa về Sóng Elliott.a

HOÀNG MINH CHUNG - CHUYÊN GIA SÓNG ELLIOTT

204 View

Hãy liên lạc với chúng tôi

Đăng ký để được tư vấn và hỗ trợ

Bình luận của bạn
*
*
*
*

Designby

© 2018 Học viện đầu tư phố wall