KIẾN THỨC CƠ BẢN NHẤT VỀ PHÁI SINH - CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

STT Đặc điểm Mô tả chi tiết
1 Tên hợp đồng Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
2 Mã hợp đồng Theo quy ước xác định của HNX, ví dụ VN30F1709
3 Tài sản cơ sở Chỉ số VN30
4 Quy mô hợp đồng 100.000 đồng x điểm chỉ số VN30
5 Hệ số nhân hợp đồng 100,000 VND
6 Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo.

Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9.

7 Thời gian giao dịch

Mở cửa: trước thời gian thị trường cơ sở 15 phút

Đóng cửa: cùng thị trường cơ sở

8 Phương thức giao dịch Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận
9 Đơn vị giao dịch 01 hợp đồng
10 Giá tham chiếu Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết
11 Biên độ giao động giá +/-7%
12 Bước giá/Đơn vị yết giá 0.1 điểm chỉ số
13 Giới hạn lệnh 500 hợp đồng/lệnh
14 Ngày niêm yết 10/08/2017
15 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày Thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn. Trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó
16 Ngày thanh toán cuối cùng Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng
17 Phương thức thanh toán Thanh toán bằng tiền mặt
18 Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày Theo quy định của TTLKCK
19 Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng Là giá trị chỉ số cơ sở đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng của HĐTL
20 Giới hạn vị thế Theo quy định của TTLKCK
21 Mức ký quỹ Theo quy định của TTLKCK

KIẾN THỨC CƠ BẢN NHẤT VỀ PHÁI SINH - CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

                                                         Nguồn Vietstock.vn

ROBOT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

ROBOT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

ROBOT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

KIẾN THỨC CƠ BẢN NHẤT VỀ PHÁI SINH - CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

581 View

Hãy liên lạc với chúng tôi

Đăng ký để được tư vấn và hỗ trợ

Bình luận của bạn
*
*
*
*

Designby

© 2018 Học viện đầu tư phố wall