ĐẦU TƯ CHO BẢN THÂN LÀ KHOẢN ĐẦU TƯ QUÝ GIÁ NHẤT
Warren Buffett    
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA HỌC VIỆN ĐẦU TƯ PHỐ WALL
TT KHÓA ĐÀO TẠO THỜI LƯỢNG THỜI GIAN KHAI GIẢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO GHI CHÚ
I. CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ
1 Khóa đào tạo kiến thức nền cho người mới bắt đầu 02 buổi Liên hệ SĐT/ZALO: 0922204688 - Offline;
- Trực tuyến
Miễn phí tham gia đào tạo
2 Hướng dẫn thực hành CANSLIM cho người mới bắt đầu 02 buổi - 18h30 ngày 19/04/2019
- 14h00 ngày 21/04/2019
- Offline Miễn phí tham gia đào tạo
3 Huấn luyện thực hành CANSLIM 06 buổi Liên hệ SĐT/ZALO: 0922204688 - Offline;
- Trực tuyến
 
4 Đầu tư theo Phương pháp TOP DOWN (đánh giá Vĩ Mô - Ngành - Doanh Nghiệp - PTKT thời điểm mua bán) 07 buổi Liên hệ SĐT/ZALO: 0922204688 - Offline  
II. CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
1 Phái sinh thực chiến cho người mới bắt đầu 02 buổi - 18h30 ngày 18/04/2019
- 09h00 ngày 21/04/2019
- Offline Miễn phí tham gia đào tạo
2 Phái sinh thực chiến nâng cao level 2 04 buổi Liên hệ SĐT/ZALO: 0922204688 - Offline  
3 Huấn luyện thực chiến giao dịch Phái sinh:
- 07 buổi lý thuyết
- 60 buổi hướng dẫn thực hành thực tế trên thị trường
67 buổi Liên hệ SĐT/ZALO: 0922204688 - Offline  

Lịch khai giảng

Designby

© 2018 Học viện đầu tư phố wall