ĐẦU TƯ CHO BẢN THÂN LÀ KHOẢN ĐẦU TƯ QUÝ GIÁ NHẤT
Warren Buffett    
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA HỌC VIỆN ĐẦU TƯ PHỐ WALL
TT KHÓA ĐÀO TẠO THỜI LƯỢNG THỜI GIAN KHAI GIẢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO GHI CHÚ
I. CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ
1 Khóa đào tạo kiến thức nền cho người mới bắt đầu 02 buổi Liên hệ SĐT/ZALO: 0922204688 - Offline;
- Trực tuyến
Miễn phí tham gia đào tạo
2 Hướng dẫn thực hành CANSLIM cho người mới bắt đầu 02 buổi - 09h00 -11h30  ngày 12/05/2019
- 18h30 - 21h00  ngày 14/05/2019

- Offline

- Online (liên hệ 0922204688 để biết chi tiết)

Miễn phí tham gia đào tạo

Chi tiết tại đây

3 Huấn luyện thực hành CANSLIM TỪ A - Z 05 buổi Liên hệ SĐT/ZALO: 0922204688 - Offline;
- Trực tuyến
Chi tiết tại đây 
4 Đầu tư theo Phương pháp TOP DOWN (đánh giá Vĩ Mô - Ngành - Doanh Nghiệp - PTKT thời điểm mua bán) 07 buổi Liên hệ SĐT/ZALO: 0922204688 - Offline Chi tiết tại đây
II. CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
1 Phái sinh thực chiến cho người mới bắt đầu 02 buổi - 18h30 -21h00 ngày 09/05/2019
- 09h00 - 11h30 ngày 11/05/2019

- Offline

Online (liên hệ 0922204688 để biết chi tiết)

Miễn phí tham gia đào tạo

Chi tiết tại đây

2 Phái sinh thực chiến nâng cao level 2 04 buổi Liên hệ SĐT/ZALO: 0922204688 - Offline Chi tiết tại đây
3 Huấn luyện thực chiến giao dịch Phái sinh:
- 07 buổi lý thuyết
- 60 buổi hướng dẫn thực hành thực tế trên thị trường
67 buổi Liên hệ SĐT/ZALO: 0922204688 - Offline  

Lịch khai giảng

Designby

© 2018 Học viện đầu tư phố wall