TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA T1.2020

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH

VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA

Toàn bộ báo cáo đều được đăng tải tại các địa chỉ sau:

1. Fanpage của công ty CP chứng khoán APG: @chungkhoanAPG

2. Websie: https://apsi.vn/

3. Tham gia ROOM ROBOT FIN68 hoặc Kênh cộng đồng của ROBOT FIN68 trên Telegram. Để tham gia room anh chị vui lòng cài đặt Teleram tại đây. Telegarm là phần mềm giao tiếp như phần mềm ZALO nhưng Telegram phổ biến trên thế giới hơn ZALO. Phần mềm cài đặt trên điện thoại và máy tính tương tự như việc cài đặt ZALo:

+ ROOM telegram FIN68: https://t.me/joinchat/JJjE1FFujs22RfJ1dH4uLQ

+ Kênh Telegram FIN68 chỉ có thể nhận tín hiệu từ Admin, không có chức năng chat: https://t.me/joinchat/AAAAAE_p0mHLDq_aqIFbUQ

4. ROOM ZALO của APG: https://zalo.me/g/jnvobx458

Chi tiết vui lòng liên hệ Mr Đạt quá Zalo/Telegram/SĐT: 0922204688

Trân trọng!

ROBOT FIN68.VN-0922204688
BẢNG TỔNG CÁC BÀI PHÂN TÍCH VÀ KHUYẾN NGHỊ ROBOT FIN68
LIÊN HỆ ZALO/TELEGRAM: 0922204688
TT Cổ phiếu  Ngày viết báo cáo hoặc BOT báo Giá mua BOT báo Tỷ trọng mua (%) Ngày update Giá bán/chốt lời/cắt lỗ Lời/lãi Trạng thái Link BC phân tích
Danh mục nắm giữ             6.6% 14 cơ hội BOT báo  
1 PNJ 24/12/2019 84 Buy 21/01/2020 92 9.5% Hold https://apsi.vn/cong-ty-co-phan-vang-bac-da-quy-phu-nhuan-hsxpnj.html
2 BID 25/12/2019 42 Buy 21/01/2020 53.3 26.9% Hold https://apsi.vn/ngan-hang-tmcp-dau-tu-phat-trien-viet-nam-hsxbid.html
3 DPG 26/12/2019 BOT chưa báo     32.5   Đợi tín hiệu BOT https://apsi.vn/cong-ty-co-phan-dat-phuong-hsxdpg.html
4 DRC 27/12/2019 23.4 Buy 21/01/2020 25.45 8.8% Hold https://apsi.vn/thong-tin-doanh-nghiep.html
5 NDN 30/12/2019 17.3 Buy 06/01/2020 16.8 -2.9% Cắt lỗ https://apsi.vn/cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-nha-da-nanghsx-ndn.html
6 MPC 31/12/2019 21.6 Buy 21/01/2020 24 11.1% Chốt lời vùng 24 https://apsi.vn/cong-ty-co-phan-tap-doan-thuy-san-minh-phu-upcom-mpc.html
7 VPB 09/01/2020 20.6 Buy 21/01/2020 22.5 9.2% Hold https://apsi.vn/ngan-hang-thuong-mai-co-phan-viet-nam-thinh-vuong-hsxvpb.html
8 PVD 10/01/2020 15.2 Buy 21/01/2020 15 -1.3% Cắt lỗ https://apsi.vn/tong-cong-ty-co-phan-khoan-va-dich-vu-khoan-dau-khi-hsx-pvd.html
9 PVS 06/01/2020 18.8 Buy 21/01/2020 18 -4.3% Cắt lỗ https://apsi.vn/tong-cong-ty-co-phan-dich-vu-ky-thuat-dau-khi-viet-nam-hnx-pvs.html
10 DGW 07/01/2020 22.7 Buy 21/01/2020 25.1 10.6% Hold https://apsi.vn/tieu-de-dgw-diem-sang-hiem-hoi-trong-nganh-ban-le-san-pham-cong-nghe.html
11 MBB 08/01/2020 20.7 Buy 21/01/2020 22 6.3% Hold https://apsi.vn/mbb-chat-luong-tai-san-hang-dau-voi-dinh-gia-hap-dan.html
12 CTG 09/01/2020 22.45 Buy 21/01/2020 25.1 11.8% Hold https://apsi.vn/ngan-hang-thuong-mai-co-phan-cong-thuong-viet-nam-hsx-ctg.html
13 REE 10/01/2020 35.7 Buy 21/01/2020 36.75 2.9% Hold https://apsi.vn/cong-ty-co-phan-co-dien-lanh-hsxree.html
14 HSG 13/01/2019 8.2 Buy 21/01/2020 8.3 1.2% Đã khuyến nghị KH bán khi dòng théo suy yếu https://apsi.vn/hsg-qua-trinh-tai-cau-truc-buoc-dau-kha-quan-2.html
15 KBC 14/01/2019 BOT chưa báo Buy 21/01/2020 15.15   Đợi tín hiệu BOT https://apsi.vn/bao-cao-phan-tich-co-phieu.html
16 ACB 15/01/2020 23.7 Buy 21/01/2020 24.3 2.5% Hold https://apsi.vn/acb-chat-luong-tai-san-la-dong-luc-cho-su-tang-truong-ben-vung.html
17 VJC 17/01/2020 BOT chưa báo Buy 21/01/2020 147   Đợi tín hiệu BOT  
18 FPT 17/01/2020 BOT chưa báo Buy 21/01/2020 57.4   Đợi tín hiệu BOT https://www.facebook.com/chungkhoanapg/posts/388466282001095?__xts__[0]=68.ARDpNdwCeexJ9-N_thF5smL3yYZe6ELabPwgV3nHwt4zZR2FbWwSeCfX5b92nKYxlh_n1T5KkpFDeO0Go9YQaeXG0aIkxUWPtcpWEiFL9_EFQuQbOx4nmvKdz4YWITSUMyQ9XJX6FrfvoyLk2E955LrNPCRyz0mYkk4XT44387WERFaaxd_wei0HFQrcAAtLQZF404wMg7lDsK6Wvq63ETtmP6rm9FSzEy_qVg1yCNJ-XUownTViYl6utoN7fB8fRD5GnOBqJt4_nWJgTYaX4EPI-5JJs7woBgIsiZnnVzMQx9Cz_J8ewbd6LM7UDx83_bI2kRdIli4rcva1WogfEw4&__tn__=-R
19 PC1 21/01/2020 BOT chưa báo Buy 21/01/2020 17.85   Đợi tín hiệu BOT  

MỘT SỐ CƠ HỘI ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI TRÊN ROOM CỘNG ĐỒNG

1. PNJ BIDV ngày 27/12

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA

2. DRC ngày 30/12

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA

3. MPC ngày 2/1/2020

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA

4. VPB ngày 2/1/2010

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA

5. CTG ngày 2/1/2020

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA

6. MBB:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA

7. REE

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA

8. DGW

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA

9. ACB

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA

10. HSG

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA

    

TRỰC TUYẾN - ONLINE

                                         

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC CƠ HỘI ĐÃ PHÂN TÍCH VÀ TÍN HIỆU ROBOT FIN68 BÁO ĐIỂM MUA T1.2020

1361 View

Hãy liên lạc với chúng tôi

Đăng ký để được tư vấn và hỗ trợ

Bình luận của bạn
*
*
*
*

Designby

© 2018 Học viện đầu tư phố wall