TS. PHẠM MẠNH HÙNG - CHUYÊN GIA PTKT

- Tổ chức:

+ TS. Phạm Manh Hùng Tốt nghiệp Tiến sỹ, Thạc sỹ tại đại học Leeds, Vương Quốc Anh;

+ Giảng viên, chuyên gia nghiên cứu Học Việc Ngân hàng;

+ Tham gia đào tạo và tư vấn về PTKT trong đầu tư trong nhiều năm trên thị trường

TS. PHẠM MẠNH HÙNG - CHUYÊN GIA PTKT

190 View

Hãy liên lạc với chúng tôi

Đăng ký để được tư vấn và hỗ trợ

Bình luận của bạn
*
*
*
*

Designby

© 2018 Học viện đầu tư phố wall